Scroll To Top
News Trending

Popular Posts

Facebook Like

नेपालमा ५ करोडभन्दा बढी संख्यामा कन्डम खपत हुने


यौनसम्बन्धी विभिन्न रोग र एचआइभी र एड्सजस्ता रोगको संक्रमणका विषयमा जनचेतना बढ्दै जाँदा कन्डम प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्यो , नेपालमा एक वर्षमा ५ करोडभन्दा बढी संख्यामा कन्डम खपत हुने  ।

Share This:

No Comment to " नेपालमा ५ करोडभन्दा बढी संख्यामा कन्डम खपत हुने "