Scroll To Top
News Trending

Popular Posts

Facebook Like

TU द्वारा शुल्क फिर्ता


त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपत्यकास्थित आंगिक क्याम्पसहरुले स्नातकोत्तर तहको सेमेस्टरको प्रवेश परीक्षा फारमबापत उठाएको हजार रुपैया शुल्क फिर्ता हुने । 

Share This:

No Comment to " TU द्वारा शुल्क फिर्ता "